Forum Logistyki

Forum Informatyki

LogPoint

Regulamin

 • Zgromadzone materiały zostały przygotowane przez Lucynę Skrzypczyk. Wszelkie odstępstwa od tej reguły zostały oznaczone w opisach plików oraz w przypadku dokumentów tekstowych w przypisach i bibliografiach.
 • Wszystkie materiały są udostępnione nieodpłatnie i bez czerpania korzyści finansowych do użytku prywatnego dla użytkowników, którzy dokonali rejestracji i potwierdzili założenie konta. Materiały są udostępniane tak jak są i w takiej formie w jakiej są, co oznacza również że mogą zostać w dowolnej chwili usunięte przez administratorów bez podawania przyczyny.
 • Rejestracja jest dobrowolna i może jej dokonać każda pełnoletnia osoba.
 • Osoba dokonująca rejestracji przekazuje wszystkie swoje dane osobowe dobrowolnie (nazwisko, miasto pochodzenia oraz numer gadu-gadu nie są obowiązkowe do dokonania rejestracji i użytkownik może ich nie podawać).
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorzy poza podanymi przy rejestracji danymi będą gromadzili również w celach statystycznych takie informacje jak adresy ip, z których łączył się użytkownik oraz jakie pliki pobierał.
 • Jednocześnie administratorzy zobowiązują się nie udostępniać zgromadzonych danych osobom trzecim, a w szczególności firmom, czy organizacjom.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo największych starań administratorzy nie mogą zagwarantować 100% bezpieczeństwa przechowywanych danych.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać udostępnianych na stronie plików (np. poprzez uploadowanie ich w serwisach do współdzielenia plików, na serwerach ftp, czy hotlinkowanie).
 • W związku z punktem 8. prosi się użytkowników zamiast udostępniania plików, o umieszczanie w sieci bezpośrednich linków do podstron z opisami plików.
 • Użytkownicy mają prawo komentować zgromadzoną zawartość, jednak zobowiązują się przy tym do zachowania wysokiej kultury osobistej. Ostateczna ocena czy publikowane przez użytkownika treści odpowiadają "wysokiej kulturze osobistej" należy do administracji.
 • Administratorzy zastrzegają sobie prawo do czasowego zawieszenia konta użytkownika (pozbawienia go możliwości zalogowania się przez określony czas), kiedy jego zachowanie zostanie uznane przez nich za nieodpowiednie, a w szczególności niezgodne z niniejszym regulaminem.
 • Administratorzy zastrzegają sobie również prawo do pernamentnego zawieszenia konta użytkownika (pozbawienie go możliwości zalogowania) bez podawania przyczyny (dotyczy to również zablokowania dostępu z określonego adresu IP).
 • Regulamin może zostać zmieniony.

© Lucyna Skrzypczyk 2011-2013
Korzystanie ze zgromadzonych materiałów dostępne tylko po rejestracji i akceptacji regulaminu