Forum Logistyki

Forum Informatyki

LogPoint

Przyczyny i skutki występowania zagrożenia promieniowaniem jonizującym na stanowisku pracy.

Ćwiczenia

typ: pdf rozmiar: 1.3 kB dodano: 2013-10-01 12:41:22

Przyczyny i skutki występowania zagrożenia promieniowaniem jonizującym na stanowisku pracy.
Wstęp
1. Pojęcie promieniowania jonizującego (Promieniowanie jonizujące)
2. Promieniowanie jonizujące (Sposób działania, Promieniowanie alfa, Promieniowanie beta, Promieniowanie gamma, Porówanie przikliowści promieniowania: α,β,γ, Promieniowanie rentgenowskie, Zagrożenia dla człowieka, Kontakt stały, Kontakt czasowy, Grupy zawodowe mające styczność z promieniowaniem, Przykłady szkodliwego działania promieniowania, Hiroszima, Nagasaki,Czarnobyl,Fukushima)
3. Przyczyny występowania zagrożenia (Źródła promieniowania jonizującego, Zamknięte, Otwarte, Radiografia przemysłowa, Techniki radiacyjne, Metody znaczników promieniotwórczych, Analiza aktywacyjna, Diagnostyka medyczna i radioterapia, Inne zastosowania)
4. Normy prawne
5. Zagrożenia dla zdrowia pracownika
6. Skutki (Skutki somatyczne, Skutki somatyczno - stochastyczne, Skutki genetyczne, Postać subkliniczna, Postać hematologiczna, Postać jelitowa, Postać mózgowa, Postać enzymatyczna)
7. Profilaktyka
8. Sposoby zmniejszania zagrożenia (Identyfikacja źródła, Analiza warunków pracy – stanowisko pracy, pomieszczenie, Warunki ekspozycji, Personel i wyposażenim, Pomiary; poziom ekspozycji, Szacowanie ryzyka zawodowego)
9. Oszacowanie potencjalnego ryzyka zawodowego
10. Podsumowanie
Bibliografia

© Lucyna Skrzypczyk 2011-2013
Korzystanie ze zgromadzonych materiałów dostępne tylko po rejestracji i akceptacji regulaminu